Industrigrindar – säkert områdesskydd

Säkra industrigrindar är inte bara en viktig del i hela anläggningens säkerhet. Det är också en förutsättning för ett tillförlitligt områdesskydd och för att garantera att anläggningen skall ha en kontrollerad tillgänglighet för personal och fordon.

Industrigrindar från RackTech är utvecklade för våra nordiska förhållanden med fokus på lång hållbarhet och driftsäkerhet. Alla våra grindar levereras med generösa garantier och kan vi hjälper gärna till med montage av grindarna för att garantera funktion och driftsäkerhet. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa till.

Markera anläggningens gränser

Industrigrindar är en utmärkt förebyggande lösning som skyddar mot inkräktare och fungerar som en viktig brottsförebyggande åtgärd. Med industrigrindar och tillhörande stängsel blir det lätt att skilja på personal och obehöriga. Industrigrinden fungerar psykologiskt avgränsande och kommer öka chanserna att upptäcka inkräktare från att få obehörig åtkomst.

Det är även en säkerhetsrisk om obehöriga besökare befinner sig i närheten av tunga maskiner, farliga kemiska ämnen eller annat som kan orsaka skada. En industrigrind förhindrar det.

Höjd säkerhet och tillförlitlighet

Med stängsel och grindar krävs mindre personal ur säkerhetssynpunkt för att övervaka området och därmed minskade kostnader. Åtkomsten av området kan begränsas till auktoriserad personal och verifierade besökare. En säker industrigrind är en relativt enkel installation och kräver begränsat med underhåll. Kompletteras ofta med annan säkerhetsutrustning som övervakningskameror.

Andra viktiga faktorer

Beroende på verksamhet och placering av industrianläggningen, kan ytterligare åtgärder behöva genomföras av säkerhetsskäl. I allmänhet kan man titta på hur säkerhetsfunktionerna fungerar i andra industrifastigheter i området, det ger en bra indikation på vad som kan vara nödvändigt.

Om fastigheten ligger i ett avskilt område eller används för att lagra värdefull utrustning, kan det vara ett mer begärligt mål för inkräktare. I ett sådant fall kan det vara aktuellt att öka höjden på stängsel och investera i en säker skjutgrind för att göra det svårare vid ett eventuellt inbrott. Även belysning är en viktig faktor för en hög säkerhet.

Val av spetsig ovandel på grind och stängsel är en annan avskräckande faktor genom att det blir betydligt svårare för en inkräktare att klättra över.

Slutligen kommer det material av vilket områdesskyddet är konstruerat att spela en betydande roll för hur effektiv det är för att skydda fastigheten. Ett högt stängsel med spetsiga toppar kan se hotfullt ut, men bestämda inkräktare kan försöka att helt enkelt skära sig igenom det om de inte kan gå över eller runt. Att välja ett staket av stål kommer att göra detta ytterst svårt och tidskrävande.

På industrigrind.se finns mer information vilka typer av olika grindar som finns att välja bland och i vilka sammanhang man bör använda olika typer av grindar. Nedan jämförs slag- och skjutgrind.

Slaggrindar är generellt sett enklare att montera och kräver framförallt stabilt förankrade stolpar. Även om något elnät inte finns vid grinden, kan man utnyttja ett brett urval av grindautomatik som kräver en låg spänning. Slaggrindar kräver inte lika mycket plats som skjutgrindar och man behöver inte placera en balk för att grinden skall spåra i uppfarten.

En slaggrind har dock sin känsliga punkt i mitten, där grindarna möter varandra, och kan därför brytas upp eller forceras. Olika förebyggande åtgärder finns att tillgå för att minimera riskerna, exempelvis genom en konstruktion där mittpunkten är förstärkt.

Skjutgrindar glider längs en kanal, i en nersänkt balk, och kräver därför större plats än slaggrindarna på bredden. Grindens storlek behöver få plats både som öppen och stängd. Detta kräver också att marken som grinden glider på är relativt jämn. En skjutgrind bör användas ihop med ett automatiskt motorpaket på grund av dess storlek och vikt.

Storleken och vikten gör också att skjutgrinden i stort sett är orörlig vid kraftig vind eller annan yttre kraft. Skjutgrindens stabilitet sitter i ramen och grinden blir därför väldigt robust.

Stort utbud av industrigrindar

Vi har industrigrindar för alla behov.

Välkommen att kontakta oss om vilka krav ni har på en grind så tar vi fram ett förslag!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift